Våra bryggor är konstruerade för två olika typer av flytblock. Vi har dels de enkla, formtillverkade cellplastblocken som passar perfekt i våra bryggors blockfack. Tack vare tillvägagångssättet vid tillverkningen har dessa block en mycket slät utsida som klarar många år i sjön utan något nämnvärt vattenupptag.
  Vidare har vi blocken med en polyeteninkapslad cellplastkropp, som med specialtillverkad skruvspik slås fast i bryggramen och gör bryggan mycket stabil och tålig. Polyetenhöljet ger dessutom bra skydd åt cellplasten mot spill av till exempel bensin och olja, och blocken tål såväl mekanisk påverkan som is. Detta är den mest vanligt förekommande typen av flytblock.
  Båda typerna av flytkroppar finns i 120- respektive 240-litersutförande. Detta motsvarar en flytkraft på 120 respektive 240 kg.

Notera gärna att vi är mycket miljövänliga vid tillverkningen av våra flytblock. Utöver detta kan polyetenet efter 20-30 års användning granuleras och återanvändas.
  Vi har även flytkroppar i betong i olika dimensioner för trä/betongbryggor.