I våra produkter är allt virke tryckimpregnerad, specialhyvlad furu. Vi levererar endast miljötryckt virke, helt fritt från krom och arsenik, från vårt nya impregneringsverk i Mora. Allt förekommande virke är godkänt enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter gällande från 1992-01-01.
  Svenska Flytblock Motala AB är ett mycket miljömedvetet företag där alla ingående råvaror är valda med stor hänsyn tagen till miljöpåverkan och återvinningsbarhet. En ständig anpassning pågår för att våra produkter skall ha så liten miljöpåverkan som möjligt.
Vårt kringprogram på tillbehör är helt unikt och 80% av tillverkningen sker på våra egna fabriker från råvara. Tack vare den stora egna tillverkningen i trä, stål, plast och betong kan vi hålla en mycket låg prisprofil och all försäljning sker till rena fabrikspriser. Detta utan att kompromissa med den kvalitet som är så viktig på sjön och havet. Företaget står för lätta, starka och hållfasta konstruktioner med bästa råvaruinnehåll och därmed lång livslängd.